Preventívne prehliadky - upozornenie. NOVÉ !

01.06.2017 18:18

Dovoľujem si UPOZORNIŤ  hlavne RODIČOV, že v tomto roku je nevyhnutné, aby s deťmi absolvovali preventívnu prehliadku 2 krát ročne s odstupom medzi prehliadkami najmenej 4 mesiace. Z toho vyplýva, že najneskôr do konca augusta treba absolvovať prvú prehliadku, aby bolo možné do konca decembra absolvovať druhú. 

Nie je to náš výmysel, je to požiadavka poisťovní. Pokiaľ tieto 2 preventívne prehliadky dieťa nemá, je to ako by nemalo ani jednu - to znamená, že poisťovňa neprispeje na úhradu výkonov súviacich s ošetrením zubného kazu.

PROSÍM NEZABUDNITE:  DIEŤA MÁ MAŤ 2 PREVENTÍVNE PREHLIADKY DO ROKA !

Dospelí majú mať jednu preventívnu prehliadku za rok, nesmie byť skôr ako 6 mesiacov po predošlej, ale môže byť realizovaná až do konca roka.